Η εγκυκλοπαίδεια των τραπεζικών εργασιών  (εξαντλημένο) 
Διάθεση - Σημεία πώλησης


Αθήνα
Περιοχές εκτός Αθηνών

Επικοινωνείστε με το βιβλιοπωλείο Τζεβελέκος Ζ. Πηγής και Ζαλόγγου 6 - Αθήνα. τηλ. 210-38.06.007

 
Κριτικές - Παρουσιάσεις


Οικονομικά περιοδικάΟικονομικές εφημερίδες
 
Λίγα λόγια για το βιβλίο

Όλες οι κύριες χρηματοοικονομικές και εμπορικές δραστηριότητες σε συνοπτική παρουσίαση και με απλή γλώσσα. Γι' αυτούς που θέλουν να γνωρίζουν τα πάντα γύρω από τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών και των επιχειρήσεων.

Μια επίκαιρη έκδοση για τους επαγγελματίες των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αλλά... και τους αποδέκτες αυτών!

Μέσα σε δέκα αυτοτελή κεφάλαια παρουσιάζονται όλες οι βασικές τραπεζικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως μορφές εμπορικών εταιρειών (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ.), λογιστική των επιχειρήσεων, τα βασικά χρηματοοικονομικά θέματα (αριθμοδείκτες δραστηριότητας, ρευστότητας κ.λπ.), τα αξιόγραφα (συναλλαγματική, επιταγή), οι βασικές νομικές γνώσεις που χρειάζονται στις οικονομικές συναλλαγές, τα είδη των καταθέσεων, οι κυριότερες μορφές των σύγχρονων επενδύσεων, οι χρηματοδοτήσεις (δάνεια, πιστώσεις, κίνδυνοι), οι μεσολαβητικές εργασίες (εγγυητική επιστολή, leasing, factoring κ.λπ.) κ.ά.

Στο τέλος του βιβλίου περιλαμβάνεται γλωσσάριο οικονομικών όρων και ένα χρήσιμο παράρτημα, στο οποίο εφαρμόζονται με πρακτικά παραδείγματα έννοιες και ορισμοί που ο καθένας από μας συναντά καθημερινά στις συναλλαγές του. Για παράδειγμα, αναφέρεται ο τρόπος υπολογισμού του τόκου, της απόδοσης μιας επένδυσης, ενώ περιέχονται πίνακες εξόφλησης δανείων κ.λπ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το λογισμικό πρόγραμμα υπολογισμού των τόκων και των δόσεων κάθε μορφής δανείου, οι παρούσες και μέλλουσες αξίες μιας επένδυσης κ.ά., που έχει δημιουργήσει ο συγγραφές και μπορείτε ν' αποκτήσετε δωρεάν επιλέγοντας  myPersonal Banker.

Το  ιδανικό βιβλίο για τον τραπεζικό, τον ασφαλιστή, τον επιχειρηματία, τον φοιτητή και τον κάθε επαγγελματία του χρηματοικονομικού χώρου, καθώς παρουσιάζονται οι κύριες χρηματοοικονομικές και εμπορικές δραστηριότητες σε συνοπτική παρουσίαση και με απλή γλώσσα.