myPersonal Banker
Τελευταία έκδοση: 7.0.0


Παρουσίαση του myPersonal Banker στο έγκυρο και μεγαλύτερο σε κυκλοφορία περιοδικό πληροφορικής

 • Τεύχος 12/2007. Βαθμολο-γήθηκε με 4.5/5 από τους συντάκτες του περιοδικού.
 • Τεύχος 6/2006. Αξιολογήθηκε ως Hot Program από τους συντάκτες του περιοδικού!
PC Magazine
Είναι δε σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο, ώστε να χρησιμοποιηθεί άμεσα τόσο από τον χρήστη που δε διαθέτει καθόλου γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών όσο και από αυτόν που δε διαθέτει καθόλου οικονομικές γνώσεις!

Απευθύνεται σε επιχειρηματίες, τραπεζικούς, οικονομολόγους, δικηγόρους, φοιτητές οικονομικών σχολών, επενδυτές, καταθέτες, δανειολήπτες, κατόχους πιστωτικών καρτών, καταναλωτές και γενικά σε όλους τους χρήστες χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Σίγουρα, σε πολλούς από αυτούς θα γίνει ένας αχώριστος συνεργάτης.

Ο χρήστης του θα βρει απαντήσεις, εύκολα και άμεσα, σε ερωτήσεις όπως:
 • Πόσο είναι το ποσό της μηνιαίας δόσης εάν αποπληρώσω το δάνειο σε 10 έτη και πόσο εάν το αποπληρώσω σε 20 έτη;
 • Πόσο θα επιβαρυνθεί η δόση μου, εάν το επιτόκιο αυξηθεί κατά 0,15%;
 • Με πόσους τόκους θα επιβαρυνθεί η πιστωτική μου κάρτα, εάν κάθε μήνα πληρώνω την ελάχιστη καταβολή;
 • Πόσο είναι το πραγματικό επιτόκιο του δανείου που πληρώνω;
 • Ποια  είναι η πραγματική απόδοση της κατάθεσής μου;
 • Πόσους τόκους θα λάβω εάν επενδύω το κεφάλαιό μου για 45 ημέρες με επιτόκιο 3,45%;
 • Πόσο θα αυξηθεί σε 10 χρόνια το κεφάλαιό μου εάν ανατοκίζεται κάθε 3 μήνες;
 • Τι κεφάλαιο θα πάρω μετά από 25 χρόνια εάν κάθε μήνα επενδύω € 55 με επιτόκιο 2,6%;
 • Θα αυξηθεί η περιουσία μου εάν δημιουργήσω την επιχείρηση που σχεδιάζω;
 • Ποιο είναι το ετήσιο επιτόκιο όταν το μηνιαίο ανέρχεται σε 2%;
 • Πόσα έξοδα θα πληρώσω για μια επιταγή που θα δώσω στην τράπεζα για προεξόφληση;
 • Τι απόδοση είχε η επιχείρησή μου, με βάση τα κέρδη της τελευταίας 5ετίας;
 • Πόσα ευρώ είναι 15 δολάρια Hong Kong;
Και απαντήσεις πολλών άλλων χρηματοοικονομικών ερωτημάτων!

Για την εγκατάσταση και λειτουργία του, οι απαιτήσεις  για τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή είναι ελάχιστες, καθώς «τρέχει» σε οποιονδήποτε υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα: Windows 98/NT/Μe/2000/XP/Vista/Winows 7.


Ο myPersonal Banker με λίγα λόγια

Ο myPersonal Banker είναι ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή, ένα "εργαλείο" φιλικό στον χρήστη, το οποίο τον βοηθά στην άσκηση της καθημερινής οικονομικής του δραστηριότητας.

Αποτελεί, μέσω της απλής εφαρμογής και χρήσης πλήθους χρηματοοικονομικών υπολογισμών και σεναρίων, έναν έμπειρο οικονομικό σύμβουλο για τον χρήστη του.
 
Ενδεικτικές οθόνες του myPersonal Banker

Εδώ μπορείτε να δείτε μερικές από τις λειτουργίες του προγράμματος πριν το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας.
Βασική οθόνη

Υπολογισμός
πραγματικού κόστους
σε δανεισμό
συναλλάγματος
Εξόφληση
πιστωτικής κάρτας


Ισοτιμίες και
μετατροπές μεταξύ
νομισμάτων
Υπολογισμός της
μέλλουσας αξίας
μιας επένδυσης
Εξόφληση στεγαστικού
ή/και καταναλωτικού
δανείου
 
 
e-Learning


Σε αυτό το σημείο του δικτυακού τόπου μπορείτε να επιλέξετε και να παρακολουθήσετε εκπαιδευτικά video που παρουσιάζουν αναλυτικά τη χρήση ορισμένων λειτουργιών του myPersonal Banker.

Συνιστάται όλοι οι χρήστες να παρακολουθήσουν τα δύο πρώτα video.

Το πρώτο παρουσιάζει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να παραμετροποιηθεί σωστά η εφαρμογή μετά την αρχική της εγκατάσταση και το δεύτερο (Εξόφληση τοκοχρεολυτικού δανείου) παρουσιάζει αναλυτικά όλες τις δυνατότητες και επιλογές  που είναι κοινές  σε κάθε σενάριο υπολογισμού του προγράμματος.
 
Αποτελέσματα


1. Συνολική αξιολόγηση του Personal Banker

Παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία (95,7%) των χρηστών του myPersonal Banker είναι άνδρες, ενώ στο γυναικείο φύλο ανήκει το 4,30%.
Σενάριο

Περιγραφή του σεναρίου




Παρουσιάζει με αναλυτικά βήματα την εκτέλεση του προγράμματος μετά την εγκατάσταση και τον τρόπου που πρέπει να γίνει η  αρχική παραμετροποίησή του.


Κάποιος λαμβάνει στεγαστικό δάνειο ποσού € 150.000, με επιτόκιο 4,89% το οποίο θα εξοφληθεί σε 20 έτη με μηνιαίες δόσεις.
Επιθυμεί να μάθει το ποσό που θα πρέπει να πληρώνει σε κάθε δόση και τους συνολικούς τόκους που θα πληρώσει έως την εξόφληση του δανείου.


Κάποιος επιθυμεί να συγκεντρώσει κεφάλαιο € 80.000 για να αγοράσει ένα σπίτι μετά από 25 έτη.

Είναι αποφασισμένος να αποταμιεύει κάθε μήνα και θεωρεί ότι μπορεί να επενδύει την αποταμίευσή του με επιτόκιο 3,85% σταθερό για όλη τη διάρκειά της.

Αυτό που επιθυμεί να μάθει το ύψος του ποσού που πρέπει να αποταμιεύει κάθε μήνα, ώστε να συγκεντρώσει το επιθυμητό κεφάλαιο.








* Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα είναι σε μορφή  Macromedia FlashΤΜ (*.swf) και έχουν κατασκευασθεί με το Wink.

** Για την ανάγνωση τους χρειάζεται το αντίστοιχο plugin. Εάν δεν υπάρχει εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, θα εγκατασταθεί αυτόματα από το site της Macromedia.
Αποτελέσματα της έρευνας ικανοποίησης από τον
myPersonal Banker


Αποτελέσματα της έρευνας ικανοποίησης από τον myPersonal Banker
Στόχος έρευνας:
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανοποίηση των χρηστών του Personal Banker και να αξιολογηθεί η χρήση του από αυτούς.

Τύπος έρευνας:
Ποσοτική  έρευνα με τη χρήση δομημένων ερωτηματολογίων. Η συμπλήρωσή τους πραγματοποιήθηκε online, με τη χρήση δικτυακού τόπου http://www.adouros.gr.

Μέθοδος επιλογής δείγματος:
Τυχαία δειγματοληψία, βασισμένη στη μοναδική διεύθυνση Ip του χρήστη. Οι απαντήσεις χρηστών που υπέβαλλαν περισσότερα από ένα ερωτηματολόγια, αποκλείστηκαν από την επεξεργασία.

Πληθυσμός-Αποδέκτες:
Όλοι οι χρήστες του Personal Banker, ανεξαρτήτως φύλου και μορφωτικού επιπέδου.

Χρόνος διεξαγωγής:
30 Δεκ. 2006 – 8 Ιαν. 2007
 


Ενεργοποίηση του myPersonal Banker

Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί  απρόσκοπτα ο myPersonal Banker πρέπει, αμέσως μετά την εγκατάστασή του, να ενεργοποιηθεί.

Σε περίπτωση που δεν ενεργοποιηθεί δεν υπάρχουν περιορισμοί για τη χρήση του, ούτε μειώνονται οι λειτουργίες του, αλλά υπάρχει μια καθυστέρηση 45 δευτερολέπτων κάθε φορά που ξεκινά το πρόγραμμα.

Η διαδικασία ενεργοποίησης είναι απλούστατη και δεν χρειάζονται παρά ελάχιστα στοιχεία.

Πιέστε εδώ για να ανοίξει η σελίδα ενεργοποίησης.

 
Παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία (83,7%) των απαντήσεων,  χαρακτηρίζει τον myPersonal Banker, συνολικά,  από "Πολύ καλό πρόγραμμα" έως "Απαραίτητο καθημερινό εργαλείο".

Αξίζει να σημειωθεί η απουσία (0%) του χαρακτηρισμού "Δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμο πρόγραμμα".
Παρατηρούμε ότι οι χρήστες του myPersonal Banker, ανήκουν σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, από αποφοίτους "Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης" (3,3%), έως κατόχους "Master και Διδακτορικών διπλωμάτων". Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι ο Personal Banker είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο, το οποίο είναι απλό στη χρήση και δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις από το χρήστη του.

Βέβαια, την κύρια δεξαμενή (65,22%) των χρηστών του myPersonal Banker, αποτελούν οι απόφοιτοι "Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης".
2. Συνολική ικανοποίηση από τη χρήση του Personal Banker

3. Περιγραφή του δείγματος

3.1.Φύλο

Παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία (79,4%) των απαντήσεων,  δηλώνει  συνολικά ικανοποιημένη από τη χρήση του σε απόλυτο βαθμό ("Πολύ καλή" έως "Άριστη").

Επίσης, ένα αξιόλογο  ποσοστό (20,6%) δηλώνει ικανοποιημένο χαρακτηρίζοντας την ικανοποίηση που λαμβάνει από τη χρήση του "Καλή".

Αξίζει να σημειωθεί η απουσία (0%) των χαρακτηρισμών "Μέτρια" και "Κακή". Αυτό, πρακτικά, σημαίνει ότι δεν υπάρχει χρήστης του myPersonal Banker, ο οποίος να μην είναι τουλάχιστον αρκετά ικανοποιημένος από τη χρήση του.
3.2.Μορφωτικό επίπεδο

Παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των χρηστών του, χρησιμοποιεί τον myPersonal Banker "Τακτικά" (67,4%), ενώ στο 4,4% είναι καθημερινό εργαλείο.

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι ο myPersonal Banker, είναι ένα εργαλείο που βοηθά το χρήστη του ν' απαντήσει σε οικονομικά ερωτήματα που τον απασχολούν.

Επίσης, ένα ποσοστό 23,9% είναι περιστασιακοί χρήστες του, ενώ ένα μικρό ποσοστό χρηστών (4,3%) τον χρησιμοποιεί σπάνια.
3.3.Συχνότητα χρήσης

myPersonal Banker

Ο προσωπικός σας τραπεζίτης!