Ο Αθανάσιος Ι. Δούρος γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα.

Σπούδασε Business and Management στο London
Metropolitan University αποκτώντας Bachelor of Arts.

Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο
Kingston University, αποκτώντας Master of Business
Administration με εξειδίκευση σε Banking and Finance.

Επίσης, έχει λάβει πτυχίο Αναλυτή Συστημάτων
Πληροφορικής  και έχει παρακολουθήσει διετή κύκλο
σπουδών στο Marketing στο B.C.A. Business Studies.

                                            Εργάστηκε, επί τριάντα περίπου έτη, ως τραπεζικός και θήτευσε ως Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. συνεταιριστικών τραπεζών.

Ώς CEO και σύμβουλος Διοίκησης μη συστημικών Τραπεζών, διαχειρίστηκε πλήθος έργων με σκοπό την αναδιάρθρωση της λειτουργίας τους, του συστήματος διακυβέρνησης, των ελεγκτικών μηχανισμών τους και της κατάρτισης και εφαρμογής στρατηγικής διαχείρισης των NPEs τόσο για τον σχεδιασμό και υλοποίηση ρυθμίσεων όσο και τη λήψη αναγκαστικών μέτρων.

Ως Διευθυντής και Area Manager μεγάλων καταστημάτων και Business Centers συστημικών Τραπεζών απέκτησε σημαντική εμπειρία στις χρηματοδοτήσεις και στη διαχείρισή τους.

Έχει παρακολουθήσει πλήθος εξειδικευμένων επαγγελματικών σεμιναρίων τόσο σε θέματα δανείων και τραπεζικών κινδύνων όσο και σε θέματα επενδύσεων, διοίκησης και ανάπτυξης υφισταμένων.

Έχει εργαστεί και ως προγραμματιστής και αναλυτής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ιδρύοντας software house. Έχει συγγράψει τραπεζικές εφαρμογές, εμπορικές εφαρμογές και εφαρμογές κοστολόγησης, πρόγραμμα τεχνικής ανάλυσης και ανάλυσης δεδομένων για μετοχές και χρηματοοικονομικά προγράμματα.

Γνωρίζει να χειρίζεται άριστα προγράμματα στατιστικής ανάλυσης και έχει πραγματοποιήσει εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων και πολυδιάστατης ανάλυσης δεδομένων.

Είναι συγγραφέας των βιβλίων: "Η τραπεζική στην πράξη" του οποίου η δεύτερη έκδοση κυκλοφόρησε πρόσφατα και "Η εγκυκλοπαίδεια των τραπεζικών εργασιών" το οποίο έχει εξαντληθεί.

Συνεργάζεται με την εταιρεία PricewaterhouseCoopers ως εισηγητής σε Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά σεμινάρια.

Διάφορα άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε οικονομικά περιοδικά.

» Αρχική   Βιογραφικό σημείωμα
Change language to Greek
Change language to English
Βιογραφικό σημείωμα
Athanasios I. Douros

Official Web Site
Translate with Google
 
Copyright © Athanasios I. Douros, 2003-2015. All Rights Reserved.
Translate with Google into

Please note that the translated page could have errors.


Translate to French  Translate to German  Translate to Italian  Translate to Portuguese  Translate to Russian  Translate to Spanish  Translate to Arabic  Translate to Chinese Simplified  Translate to Chinese Traditional  Translate to Japanese  Translate to Korean
French
Spanish
Arabic
Chinese simplified
Chinese traditional
German
Japanese
Korean
Portuguese
Russian
Italian
Διακρίσεις