Ηγετικές ικανότητες των στελεχών της τράπεζας Πειραιώς
Διπλωματική εργασία που κατατέθηκε στο Kingston University για την απόκτηση  Master of Business Administration.

Μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών της τράπεζας Πειραιώς
Πτυχιακή εργασία που κατατέθηκε στο  London Metropolitan University για την απόκτηση Bachelor of Arts in Business and Management.* Για την ανάγνωση των μελετών απαιτείται κάποιος reader για αρχεία σε μορφή pdf (portable document format) όπως ο Acrobat ReaderTM -προτείνεται ο Foxit Reader
» Αρχική   Μελέτες
Change language to Greek
Change language to English
Μελέτες
Athanasios I. Douros

Official Web Site
Translate with Google
 
Copyright © Athanasios I. Douros, 2003-2015. All Rights Reserved.
Translate with Google into

Please note that the translated page could have errors.


Translate to French  Translate to German  Translate to Italian  Translate to Portuguese  Translate to Russian  Translate to Spanish  Translate to Arabic  Translate to Chinese Simplified  Translate to Chinese Traditional  Translate to Japanese  Translate to Korean
French
Spanish
Arabic
Chinese simplified
Chinese traditional
German
Japanese
Korean
Portuguese
Russian
Italian
Διακρίσεις