Η τραπεζική στην πράξη
Η τραπεζική στην πράξη (2η έκδοση, Βελτιωμένη και επαυξημένη)


Το απαραίτητο βιβλίο
για όσους θέλουν να
ξέρουν τα πάντα γύρω
από τα οικονομικά
και τις τράπεζες!

Το ιδανικό βιβλίο για
τον τραπεζικό, τον
ασφαλιστή, τον
επιχειρηματία, τον
φοιτητή και τον κάθε
επαγγελματία του χρηματοοικονομικού χώρου, καθώς παρουσιάζονται οι κύριες χρηματοοικονομικές και
εμπορικές δραστηριότητες  σε συνοπτική παρουσίαση
και με απλή γλώσσα.

Περιγράφονται τα πάντα για τις καταθέσεις, τις
επενδύσεις, τα αξιόγραφα, τη λογιστική των
επιχειρήσεων, τις χρηματοδοτήσεις και τα δάνεια,
τις μεσολαβητικές (παράλληλες) εργασίες που
παρέχουν οι τράπεζες, τις εμπορικές εταιρείες, τις
απαραίτητες νομικές γνώσεις που πρέπει να διαθέτει το στέλεχος της τράπεζας, όλα τα βασικά χρηματοοικονομικά θέματα (αξιολόγηση της επιχείρησης μέσα από τις οικονομικές της καταστάσεις, παρούσα και μέλλουσα αξία, πληθωρισμός, κόστος ευκαιρίας κ.ά.), καθώς και για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι τράπεζες.

Στην ύλη του περιλαμβάνεται και ένα ιδιαίτερα χρήσιμο παράρτημα στο οποίο εφαρμόζονται με πρακτικά παραδείγματα διάφορα τραπεζικά σενάρια δανείων, επενδύσεων κ.ά.

Επίσης, εξαιρετική σημασία για κάθε χρήστη χρηματοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών έχει το λογισμικό πρόγραμμα υπολογισμού αξιών (τόκων, δόσεων κάθε μορφής δανείου, των μελλοντικών αξιών μιας επένδυσης κ.ά.) που έχει δημιουργήσει ο συγγραφέας και μπορείτε ν' αποκτήσετε ακολουθώντας τον επόμενο σύνδεσμο myPersonal Banker.
» Αρχική   » Βιβλία    Η τραπεζική στην πράξη
Change language to Greek
Change language to English
Η τραπεζική στην πράξη
Athanasios I. Douros

Official Web Site
Translate with Google
 
Copyright © Athanasios I. Douros, 2003-2015. All Rights Reserved.
Translate with Google into

Please note that the translated page could have errors.


Translate to French  Translate to German  Translate to Italian  Translate to Portuguese  Translate to Russian  Translate to Spanish  Translate to Arabic  Translate to Chinese Simplified  Translate to Chinese Traditional  Translate to Japanese  Translate to Korean
French
Spanish
Arabic
Chinese simplified
Chinese traditional
German
Japanese
Korean
Portuguese
Russian
Italian
Διακρίσεις